Hayal ve Taklit Oyunları

Oyunun Adı : Taklit yürüyüşlerine örnekler
     
Oyun Yeri : Sınıf
Oyun Süresi : 5 dakika
Oyuncu Sayısı : Sınıf mevcudu
Araç Gereç :  
     
Oyunun
Açıklanması
: Öğretmen istediği taklit yürüyüşlerini önce kendisi gösterir, sonra çocuklardan yapmalarını ister.
a- ihtiyar adam yürüyüşü: Sırt kamburlaştırılır, baş öne bükülür, elde baston varmış gibi yavaş yürünür.
b- Cüce yürüyüşü: Dizler bükülür, kolla yanlara sarkıtılır, baş omuzlar arasına gömülerek yürünür.
c- Büyük adam yürüyüşü: Kollar yukarı kaldırılır. Ayak parmak uçlarında yürünür.
d- Robot yürüyüşü: Vücut gergin, kollar bükülmeden adımlar kesik kesik yürünür.
e- Simitçi yürüyüşü: Başta yada omuzda simit sepeti, tablası varmış gibi, seslerini taklit ederek yürünür.
f- Ördek yürüyüşü: Dizler bükülür, kollar ayak bileklerinden tutularak yanlara yalpalayarak yürünür.
g- Ayı yürüyüşü: Gövde öne bükülür, el avuçlarının içi yerdedir. Başı kaldırarak yürünür.
h- Maymun yürüyüşü: Dizler yarım bükülür parmak uçları yere değer, gövde hafif öne eğilerek yürünür.
ı- Tavşan sıçraması: Eller ve ayaklar yerdedir. Dizler tam bükülüdür, önce ellerle öne mesafe alınırken kabinde ayakların yeri itmesi ile öne doğru sıçranır.
j- Kurbağa sıçraması: Eller dayanarak, ayaklar yeri iterek ellerle öne sıçranır ve dizler bükülü olarak durulur.
k- Deve kuşu yürüyüşü: Ayak parmak uçlarında, kollar yana açılarak yürünür.
l- Kuş, kelebek, arı uçuşu: Serbest olarak kollarla kanat çırpma hareketi yapılarak koşulur.
.