Kavram Oyunları

Sağ Sol 
 

Oyunun Adı :      Topu At
Kişi Sayısı :   Bütün sınıf
Materyal :   Top

Oynanışı
Öğretmen, çocuklardan ard arda sıra olmalarını ister. Sırayla çocuklara top atar ve
söylediği yönergeye göre geri atmalarını ister.
(Başının üzerinden sağa doğru, ayağınla sola doğru...).

 

Oyunun Adı :      Boncuk Nerede?
Kişi Sayısı :   İki kişi
Materyal :   Boncuk

Oynanışı
Öğretmen sınıftan bir ebe seçer. Ebeyebir boncuk verir ve elinde saklamasını söyler.
Ardından bir çocuk seçilir. Çocuğa “sağ mı sol mu” diye sorulur. Çocuk boncuğun ebenin hangi
elinde olduğunu bilmeye çalışır. Doğru bilirse ebe olur.

 

Oyunun Adı :      Oyuncağımı Ver
Kişi Sayısı :   Bütün sınıf
Materyal :   Çocuk sayısı kadar kitap

Oynanışı
Çocuklar sandalyeye yan yana otururlar. Öğretmen her çocuğa bir tane kitap verir. Öğretmen “sağında” der. Çocuklar kitapları sağında oturan arkadaşlarına verir. Öğretmen “solunda” dediğinde çocuklar ellerindeki kitapları sollarındaki arkadaşlarına verirler. Öğretmen bir süre sonra hızlanır. Çocuklar da yanmamaya çalışırlar.

 

Oyunun Adı :      Boncuk Nerede?
Kişi Sayısı :   Bir kişi
Materyal :   Sevimli küçük bir oyuncak

Oynanışı
Öğretmen çocuklardan gözlerini kapatmalarını ister. Çocuklar gözlerini kapatırlar.
Öğretmen elindeki oyuncağı sınıfın bir yerine saklar. Çocuklar gözlerini açarlar. Öğretmen bir
çocuk seçer. Çocuğa oyuncağı sakladığı yeri tarif eder. (Masanın solunda, minderin sağında...)
Çocuk verilen yönergeye göre oyuncağı bulmaya çalışır.