Kavram Oyunları

İçinde Dışında 
 

Oyunun Adı :      Yer Değiştiren Ne?
Kişi Sayısı :   Bütün sınıf
Materyal :   İçi görünen bir kova, çeşitli oyuncaklar

Oynanışı
Öğretmen halıya bir kova koyar. Koyanın içine ve dışına çeşitli oyuncaklar, eşyalar koyar. Çocuklar oyuncaklara dikkatle bakarlar. Ardından çocuklar gözlerini kapatırlar. Öğretmen kovanın içindeki ve dışındaki birer nesnenin yerini değiştirir. Çocuklar gözlerini açarlar ve yer değiştiren nesneleri söylerler.

 
 

Oyunun Adı :      Kibrit Doldur
Kişi Sayısı :   Bütün sınıf
Materyal :   İki adet dolu kibrit

Oynanışı
Öğretmen halıya bir kova koyar. Koyanın içine ve dışına çeşitli oyuncaklar, eşyalar koyar. Çocuklar oyuncaklara dikkatle bakarlar. Ardından çocuklar gözlerini kapatırlar. Öğretmen kovanın içindeki ve dışındaki birer nesnenin yerini değiştirir. Çocuklar gözlerini açarlar ve yer değiştiren nesneleri söylerler.

 
 

Oyunun Adı :      Yakaladım
Kişi Sayısı :   Çember
Materyal :   İki adet dolu kibrit

Oynanışı
Öğretmen yere üç tane çember koyar. Çocuklardan biri ebe olur. Çocuklar müzik eşliğinde dans ederler, Müzik durunca ebe birini yakalamaya çalışır ama çemberin içinde olan çocukları yakalayamaz. Yakaladığı çocuğu kafesine koyar. Yakalanmayan çocuk oyunu kazanır.


 

Oyunun Adı :      Halkaya atla
Kişi Sayısı :   Bütün sınıf
Materyal :   Çocuk sayısı kadar halka 

Oynanışı
Öğretmen her çocuğun önüne bir halka koyar. Öğretmen çocuklara “içeri, dışarı” der. Öğretmen “içeri” deyince çocuklar halkanın içine atlarlar. Dışarı deyince halkanın dışına atlarlar. Şaşıran çocuk öğretmenin söylediği bir hayvanın taklidini yapar.