Kavram Oyunları

Önünde Arkasında Yanında 
 

Oyunun Adı :      Doğru Yere Otur
Kişi Sayısı :   Dört kişi
Materyal :    

Oynanışı
Sınıf iki gruba ayrılır, Gruplar birbirine değmeyecek şekilde arka arkaya sıra olurlar. Çocuklar arka ve önlerindeki çocuklara bakarak adlarını hafızalarında tutarlar. Ardından çocuklar gözlerini kapatırlar. Öğretmen bir çocuğu çıkarır. Çocuklar gözlerini açarlar ve sıradan kimin çıktığını bulmaya çalışırlar.

 

Oyunun Adı :      Yerin Neresi?
Kişi Sayısı :   Bütün sınıf
Materyal :   Hareketli bir müzik

Oynanışı
Öğretmensınıfı iki gruba ayırır. Grupları ikişerli bir sıraya sokar. Gruplar sıralarına girdikten sonra öğretmen “Sıranıza iyi bakın. Kimin yanında, önünde, arkasında olduğunuza dikkat edin.” der ve müzik açar. Çocuklar müzikle beraber dans ederler. Müzik durduğunda eski yerlerine sıraya girerler. Yanlış yere sıraya giren çocuk oyundan çıkar. Oyunun sonunda en doğru ve fazla kişiyle sıraya giren grup kazanır.