Kavram Oyunları

Dün Bugün Yarın
 

Oyunun Adı :      Ne Yaptık?
Kişi Sayısı :   Bütün sınıf
Materyal :   Tebeşir, tef

Oynanışı
Öğretmen çeşitli aralıklarla yere üç çizgi çizer. Bir bölüm dün, bir bölüm bugün ve bir bölüm de yarın olur. Çocuklar çizginin başında yan yana dururlar. Öğretmen tefi çalmaya başlar. Çocuklar her tef çalışında bir çizginin üzerinden atlarlar. Öğretmen tefi bıraktığında çocuklar hangi bölmedeyse o bölüme uygun bir cümle kurarlar.

”Dün okulda … yaptık.”
”Bugün okulda … yaptık.”
”Yarın okulda … yapacağız.”

Yanlış cümle kuran çocuk yanar.
.

 

Oyunun Adı :      Ne Zaman?
Kişi Sayısı :   Bütün sınıf 
Materyal :   Resim kağıdı, boya

Oynanışı
Öğretmen çocuklara resim kağıdı dağıtır. Çocuklardan dün, bugün ya da yarın ile ilgili resim yapmalarını ister. Çocuklar bunlardan birini seçerler ve onunla ilgili resim yaparlar. Ardından öğretmen çocuklara “dün” der. Çocuklardan dün ile ilgili resim yapanlar parmak kaldırırlar ve yaptıkları resimleri zamana uygun olarak anlatırlar