Montessori Programı

Günlük Yaşam Ekinlikleri

Günlük yaşam etkinlikleri öz bakıma, çevrenin bakımına, zarafet, kibarlık ve harekete odaklanmıştır. Çocuğun yaşam boyu becerilerini geliştirmesine yardım eder. Koordinasyonu, konsantrasyonu, düzenin ve ardışıklığın kavranmasını ve öz güveni arttırır. Bunlar okul ve ev arasında bir bağ gibi hizmet eder. Günlük yaşam alanındaki materyaller çocuk için tanıdıktır.

Bugün yaşamın ilk 6 yılının biçimlendirmesinin önemi yaygın olarak kabul edilmektedir. Bu zaman boyunca çocuk aile grubunun ve özel kültürünün tamamıyla bir parçası olur. Dili, tutumları, örf ve adetleri, değerleri içinde bulunduğu günlük iletişimle öğrenir. İlk 6 yılını destekleyici ve sevecen bir ortamda harcayan bir çocuk kendini sevmeyi ve dünyada güvende olmayı öğrenir. Ailesiyle ya da grubuyla katkı yapmanın zevkini paylaşan çocuk çaba harcamayı sever.

Montessori günlük yaşam işleri aile içinde yapılan klasik işleri kapsar. Bu yaşam için eğitimde en önemli tek alandır. Günlük yaşam alanları çocuğun içinde yetiştiği kültüre bağlıdır fakat bununla sınırlı değildir.
 
Günlük yaşam etkinlikleri genellikle 3 ana kategoriyi akla getirir:
 
1- Çevrenin bakımı:
Toz alma, süpürme, masa temizleme, sandalye taşıma, materyalleri taşıma ve koruma, kapı açma ve kapama, kitapların kullanımı, pirinç parlatma, sofra kurma, servis yapma, sürahi ile fasulye dökme, sürahi ile su dökme, huni su ile aktarma, sünger ile su aktarma, maşa ile obje aktarma ve sınıflandırma, makas tutma, değişik şekil ve boyutta çizgi kesme, değişik figürleri kesme, bıçak tutma ve bıçak ile kesme, karton şeritleri örme, kağıt katlama, karton üzerinde örme, dosyalama, kalem açma, ataç kullanma, kopya çekme, giysileri yıkama, bahçede çalışma.
 
2- Kişisel bakım:
Giyim çerçevelerinde bağlama, ilikleme, çıtçıt, kopça fermuar açma ve kapama, giyinme ve soyunma, kıyafet katlama, ayakkabı giyme, ayakkabı boyama, e yıkama ve kurulama, diş fırçalama, burun temizleme, saç bakımı, tırnak bakımı, yemek pişirme.
 
3- Zarafet ve kibarlık:
Selamlama, tanışma ve tanıştırma, söz alma, yabancı kişilere yaklaşım, grup içinde konuşma, gezilerde davranışlar, özel günlerde davranış, yardımlaşma, sofra kurallarına uyma, yemek servisi, çizgi üzerinde serbest, parmak ucu, baş üzerinde sepetle, su dolu bardakla yürüme, sessizlik oyunu, lütfen ve teşekkür ederim gibi şeyler söyleme. Çocuk bu etkinliklerle bedenini ve aklını kullanmayı, konsantrasyonu, etkinlikleri tamamlamayı, başladığı şeyi bitirmeyi ve en önemlisi, ailenin ve sosyal grubun önemli işlerine katkıda bulunmayı öğrenir. Günlük yaşam etkinlikleri fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişim için ön hazırlık sağlar ve daha sonraki akademik iş için başarılı olmaya yol açan çalışma alışkanlıklarını öğretir.
 
Günlük yaşam çalışmaları, el-göz koordinasyonunun uygulanmasını, büyük ve küçük kasların kontrolünü, yürüme yeteneğini ve nesneleri kontrollü olarak taşımayı ve iyi tavırlarla hareket etmeyi sağlar. Bu etkinlikler çocuğun dikkatini kendi ilerlemesine ve gelişimine çeker. Konuşurken bir insanın gözlerine bakmayı, sabırla dinlemeyi, iyi tavırlarla düşüncelilik sergilemeyi, bir sosyal grupta çocuğun iyi karşılanmasına imkan vermeyi, mutlu olmayı ve diğerlerini mutlu etmeyi öğrenir. Temizlik, yemek pişirmek, cilalamak, giyinmek, kaşıkla dökmek, kesmek gibi etkinlikler çocuğa bağımsızlık kazandırırken, çocuğu yazı yazma işi içinde hazırlar. Bir çocuk yazı yazmaya başlamadan önce elinin ve vücudunun hazır olması gerekir. Günlük yaşam alanındaki etkinlikler daha sonra kullanmak için eli ve kolları güçlendirir. Tüm günlük yaşam materyallerinin doğrudan ve dolaylı amaçları vardır. Bu doğrudan ve dolaylı amaçlar birleştirilir.
 
Çiçek düzenleme çalışmasının doğrudan amacı çocuğa materyallerle basit çiçek düzenleme sanatında ustalaşmasını sağlamakken, dolaylı amacı ise matematiktir. Çocuk sapın uzunluğunu seçilen vazoya göre kesmek için görsel olarak uzunluğu tahmin etmelidir. Çocuğun işe ilgisi, işi başarmak için maksimum çaba harcamasına sebep olur. Maksimum çaba konsantrasyonun, bağımsızlığın ve zekanın gelişmesi için anahtardır. Okul öncesi aşamasındaki günlük yaşam etkinlikleri çocuğun yaşadığı topluma katkı sağlayan bir üye olmasına izin verecek fiziksel ve psikolojik bağımsızlık için gerekli unsurları içerir.
 
Günlük yaşam etkinliklerinin önemli bir parçası da yemek hazırlamaktır. Çocuğun çalışması için yemek pişirme ve yemek alanları düzenlenmesi önemlidir. Hepsinin hemen yapılması gerekli değildir. Çocuğa mutfakta alçak bir raf ya da bir çekmece vermek başlangıç olabilir. Yemek hazırlama materyalleri bir kesme tahtasını, güvenli bir bıçağı ya da mısır gevreği kaselerini ve kaşıklarını içerebilir. Bir tabure iyi bir ilk yatırımdır. Böylece çocuk çalışmak için tezgaha ya da lavaboya ulaşabilir. Hatta en iyisi eğer küçük bir masa ve sandalye olan bir oda varsa orada çocuğun yemek hazırlaması ve yemesidir. Sınıfta, çocukların günün herhangi bir saatinde yemek hazırlayabilecekleri bir alan ve nasıl çalışabileceklerini, bir diğer çocuğun kullanımı için nasıl temizleyeceklerini anlatan dersler olmalıdır.
 
Cagle günlük yaşam etkinliklerinden birisi olan yemek hazırlamanın diğer müfredat alanlarıyla nasıl bütünleştirileceğine dair güzel bir örnek verir. Yemek hazırlarken çocuk hareket becerilerini kazanacak, uygulayacak ve bu becerilere incelik kazandıracaktır. Yemeğin güzel sunumu küçük motor becerileri geliştirecek ve görsel bir farkındalık yaratacaktır. Yemek hazırlarken öğretmen iyi beslenme kavramını tanıtacak, beslenme derslerinin verilmesiyle çocuklar sağlıklı beslenmeyi keşfedeceklerdir. Bir çok bilimsel kavram yemek hazırlama sürecinde öğrenilecektir: yemeklerin kökeni (bitki ya da hayvan), sıvı ya da katı biçimler, mevsimlik yemekler, besin zincirinin incelenmesi, botanik ve bahçe işleri. Her bir yemek hazırlama etkinliğinde, yemek pişirirken kullanılan ölçümler bütünün, parçaların ve kesirlerin keşfi bu süreci matematik etkinliklerinin bir parçası haline getirecektir. Yemeklerin, kapların, araçların, eylemlerin ve yemek hazırlama sürecindeki adımların isimleri ve doğru kullanımı dile katkı sağlayacaktır. Coğrafya ve kültürel çalışmalara da özel bir kültüre ya da bölgeye ait yemek hazırlama etkinlikleri gerçekleştirilecektir. Böylece yemek hazırlama bütünleştirilmiş müfredatın bir parçası olarak bir çok diğer dersi içine alacak şekilde genişleyecektir.