Pırlanta Kreş ve Anasınıfı

Telefon : 0224 719 2732  Fax : 0224 719 2915
Adres : Ulukale sitesi 21.sok no:19 / / İnegöl
Şehir : Bursa
Yetkili :
Soru Sorun 
Bu sayfa 1383 defa ziyaret edilmiştir.

EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ;

0-6 yaş dönemi erken çocukluk eğitiminin önemli ve kritik bir bölümünü içermektedir. Bu dönemde çocukluk yaşantılarındaki farklılıkları dikkate alarak tüm çocukların, fiziksel, duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimlerini sağlayacak olanakları mümkün olduğunca erken zamanda ve planlı bir şekilde vermek gereklidir. Ayrıca çocukların bireysel farklılıklarının tanınmasına ve desteklenmesine de özenle dikkat edilmelidir. Eğitim programları; çocukların gelişimlerinin tüm boyutlarını kapsamalıdır. Çünkü tüm gelişim alanları, birbirleriyle karşılıklı ilişki içindedirler. Bir gelişim alanındaki değişmeler, diğer gelişim alanlarını hem etkilemekte hem de bunlardan etkilenmektedir.Eğitim programları, çocukların günlük yaşantılarında karşılaşabilecekleri olaylardan yola çıkılarak oluşturulmaktadır.

Oluşturulan öğrenme yaşantıları, çocukların bireysel farklılıkları dikkate alınarak, basitten karmaşığa doğru aşamalı bir şekilde düzenlenmektedir. Erken çocukluk eğitim programlarında son yıllarda çocukların gelişimlerini tüm boyutlarıyla desteklediği için proje çalışmalarına yer verilmektedir. Proje çalışmalarıyla eğitim programlarımızda çocukların en iyi şekilde, etkin öğrenme ortamlarında bulunmalarına özen göstermekteyiz. Ayrıca eğitim kurumunda yapılan çalışmalar aile tarafından desteklenmedikçe çocukta kalıcı davranış değişikliklerinin sağlanması yeterince mümkün olamayacağından eğitim faaliyetlerine “aile katılımı” çalışmalarıyla güç vermekteyiz. Böylelikle anne babaların eğitime katılımı; okul ve ev arasındaki devamlılığı sağlayacak, öğretmenin okulda yaptıkları evde de yapılarak pekiştirilecektir. Bu şekilde aile, öğretmenin beklentilerinden ve hedeflerinden, öğretmen de ailenin beklenti ve isteklerinden haberdar olacaktır. Tüm bunlara ek olarak nitelikli bir eğitim ortamında işlevsel bir rehberlik çalışmasına gereksinim bulunmaktadır. Çocukların bireysel değerlendirilmesi, güçlü ve destek isteyen yönlerinin tanınması ve bu yanların geliştirilmesini sağlayacak etkinliklerin planlanması okul öncesi dönemde ayrı bir önem taşımaktadır. Böyle bir rehberlik anlayışı, bilişsel ve kişilik gelişimi ile sosyal uyuma sağladığı katkıların yanında, çocuğun gelecekteki mesleki yöneliminin temel taşlarını da oluşturabilmektedir. Okul öncesi eğitim döneminin önemini ciddiyetle ele alan bir kurum olarak amacımız; okul öncesi dönemde çocuğu bağımsızlığa yönlendiren, aktif katılımını sağlayan, kendisi ile barışık, çevresiyle uyumlu ilişkiler geliştirmesini sağlayan, bireysel farklılıklara duyarlı, çocuğun gelişim düzeyine uygun bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazandıran tüm gelişim alanlarına yönelik kaliteli bir eğitim vermektir.

PIRLANTA KREŞ VE  ANAOKULU'NUN MİSYONU

Misyonumuz 2-6 Yaş çocuklarının tüm gizli güçlerini açığa çıkararak potansiyelinin en üst noktasına kadar gelişimlerini sürdürmelerine imkan sağlamaktır.Bu çerçevede okulumuzda büyüyen çocuklar.

*Düşünen,araştıran,sorgulayan,çözüm üretebilen,öğrenmeyi öğrenen
*Bildiklerini yaşama taşıyarak paylaşmayı seven
*Sosyal yönden gelişmiş ve kendini ifade edebilen
*Sorumluluklarını üstlenip kendine yetebilen
*millet,vatan,bayrak sevgisi gelişmiş
*Beden,zihin,sosyal,duygusal yönden gelişmiş ve sağlıklı
*Temel alışkanlıkları kazanmış, İletişim becerilerine sahip
*Olumlu benlik algısına sahip
*Kendisine ve çevresine duyarlı olabilen
*Öz değerlerinden uzaklaşmadan çağdaş ve aydın bireyler olarak yetiştirilir.

PIRLANTA KREŞ VE ANAOKULU'NUN VİZYONU

Bilim ve ülke gerçeklerinin kesiştiği bir çizelgede çocuklara bilgi çağının gerektiği bilgi ve becerileri kazandırarak,bireysel varoluşlarını gerçekleştirmelerini sağlayan öncü bir kurum olmak.