Zübeyde Hanım Anaokulu

Telefon : 0482 462 5122  Fax :
Adres : Bahçeli Evler Mahallesi 2.Caddesi Sanat Okulu yanı / / Midyat
Şehir : Mardin
Yetkili :
Soru Sorun 
Bu sayfa 574 defa ziyaret edilmiştir.

Misyonumuz;
                Zübeyde Hanım Anaokulu çalışanları olarak;
Bütün öğrencilerimizin öğrenmelerini sağlamak, onları ilköğretime en iyi şekilde hazırlamak, okul öncesi çağı çocuklarına olumlu ve kalıcı davranışlar kazandırma, onları sosyal çevreye uyumlu olarak yetiştirmek ve 21. Yüzyılın gelişen amaçlarına cevap verebilecek şekilde yetiştirmek için varız.
                Bunun için; Milli Eğitimin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak bütün öğrencilere okul öncesi düzeyin de ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara ve toplum sorunlarını tanıtma, çözüm yollarını arama ve yurdun ekonomik sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmak.
                Öğrencilerimize ilk öğretime devam edebilecek bilgi ve beceriyi kazandırmak, öğrenmeye hazır, üretici iletişim kurabilen sorumlu bireyler olarak hayata hazırlamak.
                Öğrenme sevgisini yaşam boyu benimseyerek sürdürmelerini sağlamak için çalışırız. 
   
Vizyonumuz;
                Zübeyde Hanım Anaokulu çalışanları olarak;
Çocukların bedensel, duygusal, sosyal, kültürel, dil ve hareket gibi çok yönlü gelişmelerini destekleyecek eğitim ortamı oluşturmak,
                Kendisiyle barışık tüm gelişim alanlarında yeterli, kendine güvenen, işbirliğine açık, yaratıcı düşünebilen, öz bakım ihtiyaçlarını karşılayabilen problem davranışları giderici bir eğitim ortamı hazırlamak,